19/08/2014

Otwarcie ofert

W dniu 18 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Lubomelskiej 1- 3 odbyło się otwarcie ofert dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczeniem usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
 W przetargu udział wzięło 14 podmiotów. W ramach przetargu łącznie jest 2523 zestawów komputerowych dla uczestników projektu. Z tej puli 195 zestawów trafi do 75 jednostek podległych, a 2328 zestawów do gospodarstw domowych.
W najbliższym czasie komisja przetargowa dokona oceny dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym. Głównym kryterium wyboru Wykonawcy jest cena brutto.