16/10/2014

Drukarki dla uczestników projektu

W dniu 15 października 2014 r. został ogłoszony przetarg na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, skaner) dla uczestników projektu.
Do gospodarstw domowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” trafi 2328 takich urządzeń, natomiast do jednostek podległych 75. Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie miał 120 dni na dostarczenie ww. urządzeń do gospodarstw domowych i  50 dni do jednostek podległych. Otwarcie ofert przewidziane zostało na dzień 25 listopada 2014 r.