10/04/2014

Nabór uczestników do projektu

Trwa nabór uczestników do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III". Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria rekrutacji w projekcie do składania formularzy zgłoszeniowych.
Więcej informacji o rekrutacji w gminach/powiatach biorących udział w Projekcie.